Obchodní podmínky internetového obchodu fyzické osoby – podnikatele Ondřeje Sedláčka

  1. Všeobecná ustanovení

Internetový obchod provozuje fyzická osoba – podnikatel Ondřej Sedláček, bydliště Nová 694, Planá nad Lužnicí, 391 11, IČ: 63266148, DIČ: CZ7501131748, zapsaný v živnostenském rejstříku při MÚ Tábor (dále jen „prodávající“).

Všechny obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě objednávky od jiné osoby (dále jen „kupující“) a uzavřením kupní smlouvy.

  1. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující sdělí při objednání zboží, jsou považovány za důvěrné a zavazuje se, že budou použity pouze pro účel plnění kupní smlouvy a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny. Kupující poskytnutím svých osobních údajů prodávajícímu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas s jejich zpracováním v rozsahu nezbytně nutném pro evidenci daného obchodního případu.

  1. Objednávání zboží

Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu zašle prodávajícímu vyplněnou elektronickou objednávku. Objednávkový formulář obsahuje náležitosti dle ust. §53a odst. 1 a 2 občanského zákoníku v platném znění. Aby mohla být objednávka prodávající akceptována, musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti uvedené ve formuláři elektronické objednávky, tj. jméno a příjmení, adresu dodání, elektronické a telefonické spojení na kupujícího, popř. obchodní jméno kupujícího a jeho IČ a DIČ.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

  1. Cena zboží, způsob dodání a platba

Ceny uvedené v nabídce e-shopu včetně DPH jsou aktuální platné ceny. Ceny může prodávající kdykoliv měnit. Nové ceny jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění v e-shopu.

Objednané zboží bude dodáno prostřednictvím služeb České pošty, s.p.

  1. Dodací lhůta

Dodací lhůta je 7 pracovních dnů. V případě, že zboží nebude k dispozici, bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem o předpokládané době dodání.

  1. Převzetí zboží

Kupující je povinen objednané zboží přijmout a překontrolovat zda nevykazuje zjevné vady. Zjevné vady je nutné reklamovat u prodávajícího ihned. Pokud kupující zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodejce.